English (United States) Persian (Iran)
امروز: يکشنبه، 28 آبان 1396 
English (United States) Persian (Iran)
آشنايي با مدير عامل

نام و نام خانوادگي: سيد مهدي كاظمي

متولد سال1349قزوين
مدرك تحصيلي: فوق ليسانس مديريت كشاورزي
تاريخ شروع به كار: 1377/1/1
سوابق كاري:
                     ·مدير عامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز
                     ·دبير كميسيون حفظ و گسترش (ماده 14)
                     ·مدير واحد حفظ و گسترش فضاي سبز
                     ·مدير پروژه طرح‌هاي آب خام
                     ·مدير اجراي طرح چشمه در شهر قزوين (به تعداد 10 فاز)
                     ·مدير پروژه پلاك كوبي درختان سطح شهر
                     ·مدير پروژه احياء و بازسازي قنوات (حاتم‌بيك، طيفوري، آخوند)
                     ·مسئول تجهيز چاه‌هاي آب سطح شهر
                     ·ضابط دادگستري
                     ·مسئول باغات سنتي
                     ·نماينده پارك‌ها در كارگروه‌هاي فضاي سبز كل كشور
                     ·كارشناس فضاي سبز دفتر فني استانداري
                     ·مدير پروژه جمع آوري اطلاعات در خصوص بازپيرايي فضاي سبز سطح شهر
                     ·مدير پروژه شناسايي باغات سنتي (3 مورد)
                     ·مدير اجرايي
                     ·معاونت فني و اجرايي
                     ·مسئول نهالستان
                     ·عضو كميته برنامه‌ريزي
                     ·عضو كميسيون حفاري
                     ·عضو سياست گذاري پروژه باراجين
                     ·عضو ستاد عمليات زمستاني در شهرداري
                     ·عضو كارگروه زيربنايي استان
                     ·دبير شوراي سياست‌گذاري باراجين
                     ·نماينده شهرداري در امور سرمايه‌گذاري سازمان
                     ·نماينده ويژه در پروژه تله‌كابين و تله سيژ زرشك و كامان
                     ·نماينده شهردار در پروژه تله كابين
                     ·عضو كميسيون حفظ و گسترش فضاي سبز
                     ·عضو كميته علمي اولين همايش باغ‌هاي سنتي قزوين در سال 1382
                     ·ارائه مقاله به عنوان سخنران در سمينار فضاي سبز خصوصي چرا و چگونه در زنجان سال 1387
                     ·ارائه مقاله در خصوص مديريت و حفاظت از فضاي سبز شهري
                     ·ارائه مقاله برتر در سومين همايش ملي فضاي سبز و منظر شهري در كيش تحت عنوان «مخازان درون و خارج بستر، راه حلي بهينه براي مديريت سيلاب و تأمين آب فضاي سبز شهري در مناطق خشك و نيمه خشك به اتفاق گروه مهندسي آب، دانشده فني مهندسي دانشگاه بين‌المللي امام خميني در سال 1386
 
شرح وظايف مدير عامل سازمان :
ـ اجراي مصوبات شوراي سازمان و هيأت مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه
ـ تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه جهت طرح در هيأت مديره و تسليم آن به شوراي سازمان جهت تصويب
ـ انجام هر گونه معامله و انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعايت آيين‌نامه معاملات و ساير مقررات سازمان
ـ تهيه و تنظيم هر گونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان و تسليم آن به هيأت مديره براي تصويب
ـ تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اخذ تصميمات درباره كاركنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه
ـ نمايندگي سازمان در برابر ادارت، مؤسسات دولتي و خصوصي
ـ امضاء كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، ظهر نويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هر گونه معامله اعم از خريد و فروش يا اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا حسب مقررات مربوطه و در قالب مفاد اساسنامه سازمان
ـ انجام ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب و يا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مديرعامل مي‌باشد.
 
اهم عملكرد سازمان از بدو مدير عاملي مهندس كاظمي(84 الي 90)
الف ـ توسعه كميت‌هاي فضاي سبز شهري:
1ـ احداث 18 بوستان (فضاي سبز)شامل:
ـ بوستان ياس
ـ بوستان ابن سينا
ـ بوستان بانوي بهشت
ـ بوستان گلسار
ـ بوستان عارف
ـ بوستان گلبرگ
ـ بوستان ايثار
ـ بوستان اركيده
ـ بوستان 22 بهمن
ـ بوستان مسافر
ـ بوستان بانوان
ـ بوستان ورزش
ـ بوستان پرستار
ـ بوستان باغ لاله
ـ بوستان چوبيندر
ـ بوستان دانشجو
ـ بوستان خبرنگار
ـ بوستان پامچال
2- احداث چهار شهربازي با جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي شامل:
                                 ·سرزمين سحر آميز
                                 ·بازيگاه شادي ، بازي و تفريح العدير
                                 ·شهربازي بوستان ملت
                                 ·شهربازي رنگين کمان
3ـ احداث 14 هكتار فضاي سبز در رمپ و لومپ ورودي غربي شهر
4ـ اجراي پروژه 40 هكتاري جنگلكاري كمربند سبز شمال
5ـ آماده سازي و احداث فضاي سبز محله پونک
5ـ توسعه بوستان بزرگ باراجين
ب ـ توسعه كيفيت‌هاي فضاي سبز شهري:
ـ اجراي پروژه طرح آب خام
اجراي طرح هاي نوين آبرساني فضاي سبز ( هانتر و قطره اي)
ـ اجراي پروژه احياء و ساماندهي قنوات
ـ اجراي طرح شناسنامه‌دار كردن درختان
ـ ورود وسايل ورزشي و بدنسازي به بوستان‌ها
ـ اجراي پروژه ايمن‌سازي زمين بازيگاه‌هاي كودك در بوستان‌ها
ـ احداث مخزن بزرگ خليج فارس
-اجراي طرح هاي چمن کاري در ريفوژ بلوارهاي اصلي شهر
ج- ساير امور مهم
ـ تشكيل كميته رفاه ـ ورزش
ـ تشكيل واحد باغستان سنتي
-برگزاري 3 دوره نمايشگاه ملي گل و گياه
-برگزاري کارگاه کشوري آموزش سيستم هاي آبياري و آبرساني
-برگزاري کارگاه استاني استاندارد هاي وسايل بازي
صفحه اصلي  |  معرفي سازمان  |  بانك اطلاعات  |  ايده هاي شهروندان  |  تماس باما  |