دوشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

مظفری:

جاده سلامت سبزتر می شود

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: در راستای طرح توسعه درختکاری، عملیات کاشت یک هزار درخت و درختچه در ریفوژ میانی جاده سلامت به اتمام رسید .

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری افزود: در اجرای این پروژه، 400 اصله درخت و 600 بوته درختچه در ریفوژ میانی جاده سلامت غرس شده است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز ادامه داد: در تکمیل این پروژه سیستم آبیاری قطره ای در سرتا سر فضای سبز جاده سلامت اجرا شده است.

لازم بذکر است؛ ماه گذشته 200 اصله درخت کهنسال به حاشیه غربی و شرقی جاده سلامت منتقل و کاشت شده است.

پایان پیام. 

 

تصاویر مرتبط