چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

مظفری:

عملیات واکاری در بستر فضای سبز 12 معبر شهر اجرا شد

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: عملیات واکاری و کاشت مجدد بخش های آسیب دیده فضای سبز در باغچه های 12 بلوار و خیابان شهر اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری گفت: در اجرای این طرح به تناسب نوع گونه های موجود با کاشت انواع درخت و درختچه، فضای سبز موجود مرمت و واکاری شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز هدف این طرح را افزایش کیفیت و سرسبزی بیشتر فضای سبز در معابر شهری برشمرد و اظهار کرد: در اجرای این عملیات، بیش از 3 هزار اصله نهال و 14 هزار بوته درختچه غرس شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط