شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

مظفری:

عملیات پیرایش و ایمن سازی درختان در دستور کاری سازمان فضای سبز شهرداری قزوین قرار دارد

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: به منظور پیشگیری و كاهش بروز خطرات احتمالی از جمله شكستن شاخه و تنه درختان در مواقع وزش بادهای شدید و ایمن سازی محیط های شهری، عملیات حذف شاخه های خشک، آسیب دیده و خطرساز در برنامه کاری قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری گفت: در اجرای این طرح تاکنون بیش از 650 اصله درخت در قزوین مورد بازدید میدانی کارشناسان سازمان قرار گرفته که حسب نیاز نسبت به حذف شاخه های مزاحم، خشک و شکسته شده جهت حفظ و تامین سلامت درخت و پیشگیری از وقوع خطر، تحت نظارت دبیر کمیسیون ماده 7 سازمان پارک ها و فضای سبز اقدام شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز اظهار داشت: عملیات مذکور به منظور خشکه گیری از سرشاخه های خشک درختان بوده و شهروندان می توانند موارد مشابه را از طریق سامانه 137 شهرداری اطلاع رسانی کنند.

مظفری گفت: این عملیات با رعایت کامل موارد ایمنی در حال اجراست و در موارد تداخل شاخه درخت با تاسیسات شبکه برق، با حضور کارشناس شرکت توزیع نیروی برق ایمن سازی انجام می شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط