شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

مظفری:

مراسم معارفه سرپرست جدید حراست سازمان پارک ها برگزار شد

طی مراسمی و با حضور مشاور شهردار و مدیر حراست شهرداری قزوین، مراسم تکریم علی اکبر علی آقایی، مدیر حراست سازمان پارک ها و فضای سبز و معارفه اسماعیل عبدالهی، سرپرست جدید حراست سازمان پارک ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری افزود: بنا بر تصمیم اتخاذ شده، آقای علی اکبر علی آقایی به عنوان سرپرست جدید سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین ادامه خدمت می دهند.

تصاویر مرتبط