سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مظفری:

بازیگاه بوستان امام علی(ع) بازسازی و تجهیز شد

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: به منظور ارتقای سطح کیفی بازیگاه بوستان ها، وسایل بازی بوستان امام علی (ع)، بازسازی و نوسازی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری افزود: تهیه و نصب 4 عدد صندلی تاب با حفاظ، تهیه و نصب 2 دستگاه الا کلنگ و تهیه و تعویض سرسره تک، پنل دیواره و پاگرد فلزی و تهیه و نصب گپ زرد رنگ سرستونی مجموعه بازی به تعداد 7 عدد از جمله قطعات تعویض شده در این بازیگاه است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین اظهار داشت: در برنامه بازسازی بازیگاه بوستان ها ضمن رفع نواقصی موجود، نقاط ایجاد خطر ایمن سازی می شوند.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط