پيام

شهروند گرامي ايده ها و پيشنهادات خود را در راستاي توسعه سطح كمي و كيفي فضاي سبز ارائه فرمائيد و در صورت تمايل شماره تماس خود را در پايان مطلب ذكر نماييد . با تشكر - روابط عمومي سازمان پارك ها وفضاي سبز قزوين

Text to Identify
../portlet/refresh ../portlet/refresh