نشاني: قزوین ، خیابان بوعلی غربی ، تقاطع نواب سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین
شماره تلفنخانه: 33227006  و 33228048 - 028
شماره دفتر مديريت: 33235772 -028
سامانه پیام کوتاه: 30002309000003
كدپستي سازمان : 43139-34197
مدير روابط عمومي: فرهاد صفاري  33236118-028 و همراه : 09127837306

email:fazayesabzqazvin@yahoo.com