چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

رحمانی:

انجام عملیات خاکریزی و تسطیح بوستان نیایش

حمید رحمانی، سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: عملیات آماده سازی و تسطیح بستر بوستان نیایش توسط اکیپ اجرایی این سازمان در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری، رحمانی با تاکید بر اهمیت توسعه فضای سبز افزود: در ادامه این عملیات با کاشت انواع درخت و درختچه های زینتی، باغچه های موجود تحت پوشش فضای سبز قرار می گیرد.

تصاویر مرتبط