چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۶

آشنايي بامدير عامل

نام و نام خانوادگي: محمد صادق مظفری

تاريخ تولد: 1351/3/15  

رشته و مدرك تحصيلي: ليسانس كشاورزي –زراعت واصلاح نباتات  دانشگاه: آزاد واحد تاکستان

تاريخ شروع به كار: 1380/3/6

 
 

سوابق کاری:

 
 

ردیف

شرح سابقه

تاریخ

1

جانشین رئیس ستاد نوروزی شهرداری درسال 96

1395/12/15

2

عضو ستا مدیریت بحران شهرداری به عنوان کارشناس متخصص در حوزه مدیریت بحران

10/11/1395

3

مدير عامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز

1395/4/22

4

مسئول غرفه سازمان پارکهادرپنجمین نمایشگاه گل وگیاه

1394/12/5

5

مسئول و نماینده تام الاختیار جهت ایام تعطیلات ستاد نوروزی سازمان

1393/12/28

6

مسئول و نماینده تام الاختیار جهت ایام تعطیلات ستاد نوروزی سازمان

1392/12/12

7

عضو کمیته فنی سازمان پارکها وفضای سبز

1390/3/1

8

عضو گروه کارشناسی برآورد هزینه خرید خدمات حفظ ونگهداری فضای سبز

1389-1388

9

مسئول امورقراردادها

1385/7/10

10

مدیرنظارت

1385/7/10