چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۶

آشنايي با مدير عامل

نام و نام خانوادگي: محمد صالح صالحی

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین

دارای 16 سال سابقه کاری و مدیریتی در حوزه های مختلف سازمان

دارای مدرک کارشناسی تولیدات گیاهی و کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

رزومه

کارشناس واحد نظارت و امور قرارداد ها از سال ١٣٨۵ تا ١٣٨٨

مسئول امور قرادادها از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩١

مسئول IT و همچنین امین اموال سازمان از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩١

مدیر طرح و برنامه از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٧

مدیر نظارت از سال ١٣٩٧ تا  ١٣٩٩

مدیر اجرایی از خرداد ١٣٩٩ تا شهریور ١۴٠٠

 
شرح وظايف مدير عامل سازمان :
ـ اجراي مصوبات شوراي سازمان و هيأت مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه
ـ تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه جهت طرح در هيأت مديره و تسليم آن به شوراي سازمان جهت تصويب
ـ انجام هر گونه معامله و انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعايت آيين‌نامه معاملات و ساير مقررات سازمان
ـ تهيه و تنظيم هر گونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان و تسليم آن به هيأت مديره براي تصويب
ـ تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اخذ تصميمات درباره كاركنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه
ـ نمايندگي سازمان در برابر ادارت، مؤسسات دولتي و خصوصي
ـ امضاء كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، ظهر نويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هر گونه معامله اعم از خريد و فروش يا اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا حسب مقررات مربوطه و در قالب مفاد اساسنامه سازمان
ـ انجام ساير اموري كه طبق مفاد اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب و يا به موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مديرعامل مي‌باشد.
 
اهم عملكرد سازمان از سال 84 تا  90
الف ـ توسعه كميت‌هاي فضاي سبز شهري:
1ـ احداث 18 بوستان (فضاي سبز)شامل:
ـ بوستان ياس
ـ بوستان ابن سينا
ـ بوستان بانوي بهشت
ـ بوستان گلسار
ـ بوستان عارف
ـ بوستان گلبرگ
ـ بوستان ايثار
ـ بوستان اركيده
ـ بوستان 22 بهمن
ـ بوستان مسافر
ـ بوستان بانوان
ـ بوستان ورزش
ـ بوستان پرستار
ـ بوستان باغ لاله
ـ بوستان چوبيندر
ـ بوستان دانشجو
ـ بوستان خبرنگار
ـ بوستان پامچال
2- احداث چهار شهربازي با جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي شامل:
                                 ·سرزمين سحر آميز
                                 ·بازيگاه شادي ، بازي و تفريح العدير
                                 ·شهربازي بوستان ملت
                                 ·شهربازي رنگين کمان
3ـ احداث 14 هكتار فضاي سبز در رمپ و لومپ ورودي غربي شهر
4ـ اجراي پروژه 40 هكتاري جنگلكاري كمربند سبز شمال
5ـ آماده سازي و احداث فضاي سبز محله پونک
5ـ توسعه بوستان بزرگ باراجين
ب ـ توسعه كيفيت‌هاي فضاي سبز شهري:
ـ اجراي پروژه طرح آب خام
اجراي طرح هاي نوين آبرساني فضاي سبز ( هانتر و قطره اي)
ـ اجراي پروژه احياء و ساماندهي قنوات
ـ اجراي طرح شناسنامه‌دار كردن درختان
ـ ورود وسايل ورزشي و بدنسازي به بوستان‌ها
ـ اجراي پروژه ايمن‌سازي زمين بازيگاه‌هاي كودك در بوستان‌ها
ـ احداث مخزن بزرگ خليج فارس
-اجراي طرح هاي چمن کاري در ريفوژ بلوارهاي اصلي شهر
ج- ساير امور مهم
ـ تشكيل كميته رفاه ـ ورزش
ـ تشكيل واحد باغستان سنتي
-برگزاري 3 دوره نمايشگاه ملي گل و گياه
-برگزاري کارگاه کشوري آموزش سيستم هاي آبياري و آبرساني
-برگزاري کارگاه استاني استاندارد هاي وسايل بازي

تصاویر مرتبط