یکشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

بوستان رز

بوستان رز

 

مساحت   : 16500 متر مربع
نشاني: منطقه يک ، انتهاي خيابان راه آهن
امکانات و تجهيزات: بازيگاه کودک ، سرويس بهداشتي ، آبخوري ، مبلمان پارکي