شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

مظفری؛

انتخاب گونه های گیاهی فضای سبز، متناسب با شرایط اقلیمی شهر قزوین انجام می شود

محمد صادق مظفری ، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز گفت: در راستای توسعه فضای سبز و منظرسازی سیمای شهری، حاشیه بلوار 22 بهمن در محله مینودر تحت پوشش فضای سبز قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری افزود: این طرح در سطح 3 هزار مترمربع از بسترهای حاشیه بلوار و با کاشت انواع درختچه و بوته های گیاهی اجرا شده است.

مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری ادامه داد: در این طرح گونه های گیاهی توت مجنون، پیروکانتا، پامپاس، زرشک و ... غرس شده است.

وی با اشاره به اهمیت و نقش درختان در تلطیف هوای شهر و زیبایی منظر شهری اظهار کرد: روند توسعه فضای سبز در محله مینودر، با توجه به درخواست های شهروندان و وجود اراضی دارای کاربری فضای سبز با قوت بیشتری ادامه خواهد داشت.

این مسوول هدف از اجرای طرح های درختکاری را افزایش نشاط و شادابی شهروندان، زیباسازی شهر و کاهش آلودگی هوا اعلام کرد و ادامه داد: انتخاب گونه های گیاهی، متناسب با شرایط اقلیمی شهر قزوین انجام می شود.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر شهروندان به حفظ و نگهداری از فضای سبز شد و اظهار داشت: ایجاد شهر سرسبز و با طراوت برای شهروندان از وظایف مهم مدیریت شهری است و در این راه همکاری و مراقبت شهروندان، ارزشمند و حایز اهمیت است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط