پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵

مظفری:

قطع غیر مجاز درخت در سطح شهر مشمول برخورد قانونی است

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین، گفت: قطع هر نوع درخت یا درختچه یا تخریب فضای سبز به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، بوستان‌ها، باغات و محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته می شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه، ممنوع و مشمول برخورد قانونی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری در جلسه مشترک واحدهای نظارت، حقوقی و کمیسیون ماده 7 که به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در تهیه گزارش قطع درختان برگزار شده بود، افزود: گزارش قطع و یا هر گونه آسیب به فضای سبز شهر در قالب فرم های خاص و از طریق پیمانکاران، ناظران و ضابطان خاص تهیه و در اسرع وقت نسبت به پیگیری حقوقی اقدام می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز یادآور شد: تخریب فضای سبز آثار نامطلوبی برای شهرها و آلودگی هوا دارد، از این رو موضوع حفاظت و حراست از فضای سبز با جدیت پیگیری می شود.

انتهای پیام.

 

 

 

تصاویر مرتبط