شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

مظفری:

بازسازی و نوسازی وسایل بازی در دو بوستان شهر انجام شد

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: به منظور ارتقای سطح کیفی بازیگاه بوستان ها، وسایل بازی بوستان های الغدیر و کاج بازسازی و نوسازی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری افزود: در بوستان الغدیر، تعویض سرسره سه قلو و راهرو پلی اتیلن به همراه نصب دو ست الاکلنگ و در بوستان کاج استاندارد سازی بازیگاه شامل تعویض پلکان آتش نشان با پنل دیواره پلی اتیلن و تهیه و نصب دو ست الاکلنگ انجام شده است.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اظهار داشت: در برنامه بازسازی بازیگاه بوستان ها، ضمن رفع نواقصی موجود، نقاط ایجاد خطر ایمن سازی می شوند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط