یکشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

پروژه احداث سرويس بهداشتي در بوستان باراجين

نشاني: بوستان ملي باراجين- جنب نمازخانه

هدف: افزايش تعداد سرويس هاي بهداشتي در بوستان ملي باراجين

مساحت: 50 متر مربع به همراه وضو خانه

تصاویر مرتبط