دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

سرپرست سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری:

طرح بازپیرایی فضای سبز خیابان فردوسی اجرا شد

حمید رحمانی، سرپرست سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین، گفت: طرح بازپیرایی فضای سبز سه گوش خیابان فردوسی در راستای بهبود سطح کیفی فضای سبز اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین، رحمانی افزود: در اجرای این طرح، 800 بوته درختچه، 16  اصله نهال و 360 بوته گل غرس شده است.

سرپرست سازمان فضای سبز شهرداری قزوین اظهار کرد:  طرح های بازپیرایی همه ساله با هدف حفظ کیفیت بوستان ها و فضاهای سبز اجرا می شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط