یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

رحمانی اعلام كرد:

آغاز عملیات خاکبرداری و تسطیح بسترمیانی بلوار امام علی(ع)

حمید رحمانی، سرپرست سازمان فضای سبز شهرداری قزوین، گفت: با هدف بازپیرایی فضای سبز میانی بلوار امام علی(ع)، عملیات خاکبرداری و تسطیح بستر فضای سبز آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز، رحمانی افزود: با اتمام عملیات خاکبرداری و تسطیح نسبت به کاشت درختچه‌های زینتی در سرتا سر بستر میانی بلوار اقدام می‌شود.

تا پیش از اجرای عملیات خاکبرداری، به‌دلیل همسطحی بستر فضای سبز با سطح جدول، هنگام آبیاری، بخشی از آب از بستر فضای سبز به سطح خیابان سرریز می‌شد که با اجرای این پروژه، علاوه بر رفع مشکل هدر‌رفت آب، فضای سبز بلوار نیز بازپیرایی می‌شود.

پایان پیام 

تصاویر مرتبط