دوشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

رحمانی:

روشنایی بوستان الغدیر افزایش می یابد

حمید رحمانی، سرپرست سازمان فضای سبز شهرداری قزوین از اجرای عملیات نصب سرچراغی روی پایه چراغ های بوستان الغدیر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز، رحمانی افزود: در پی بررسی های انجام شده جهت افزایش روشنایی بوستان الغدیر و به منظور افزایش ایمنی و رفاه شهروندان، عملیات نصب سرچراغ های جدید آغاز شده است.

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ادامه داد: با تکمیل این پروژه و نصب سرچراغ های جدید، روشنایی بوستان به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط