چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۶

رحمانی:

درختان خشک و خطرساز قزوین قطع می شوند

حمید رحمانی، سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین از قطع درختان خشک و خطرساز در سطح شهر خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت ایمن سازی و رفع خطر درختان، طرح بازدید فنی از تنه و تاج درختان و شناسایی سرشاخه های خشک توسط دبیر کمیسیون ماده ۷ انجام شده تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز، رحمانی افزود:  در موارد تداخل شاخه درختان با کابل های برق لازم است تا در ابتدا با هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق، ایمن سازی محل انجام شود  ولی در سایر موارد نسبت به قطع درختان خشک و حذف سرشاخه های خشک اقدام می شود.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط