دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

رحمانی:

هرس و فرم دهی درختچه های سطح شهر آغاز شد

حمید رحمانی، سرپرست سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: براساس تقويم زمانبندي، عملیات هرس و فرم دهی گیاهان درختچه ای با اولویت حاشیه و ریفوژ معابر اصلی شهر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ رحمانی افزود: نتایج حاصل از عملیات هرس، حذف شاخه های اضافی، شکسته و آفت زده و ایجاد شکل ظاهری مناسب در زیباسازی فضای سبز شهری است. 

تصاویر مرتبط