یکشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

رحمانی:

اجرای طرح توسعه آب خام در قزوین

حمید رحمانی، سرپرست سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: با توجه به برنامه توسعه فضای سبز در حاشیه شرقی بلوار امام علی(ع)، عملیات حفاری جهت لوله گذاری آب خام در دست اجرا قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین، رحمانی افزود: با اتمام عملیات لوله گذاری آب خام، ادامه بستر حاشیه شرقی بلوار تحت پوشش فضای سبز قرار می گیرد.

تصاویر مرتبط