پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

اجرای طرح های توسعه و اصلاح سیستم آبیاری قطره ای در قزوین

محمد صالح صالحی، مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گفت: در راستای نگهداری بهینه از فضای سبز شهری، مدیریت مصرف آب خام و اصلاح و توسعه شبکه تحت فشار قطره ای، طی یک سال اخیر، بیش از ۳۰ هزار متر طول عملیات لوله گذاری اصلی و فرعی به همراه نصب اتصالات و قطره چکان اجرا شده است.

لازم به ذکر است؛ شبکه مستقل آب خام فضای سبز در کلیه سطوح فضای سبز شهری گسترش یافته و ترمیم و اصلاح سیستم به منظور جلوگیری از هدر رفت آب به صورت مستمر در برنامه کاری قرار دارد.

 

تصاویر مرتبط