دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

تقویت سیستم روشنایی بوستان هزار جریب

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: در راستای بهبود وضعیت سیمای شبانه بوستان ها، ضمن رفع نواقص فنی شبکه برق، تقویت روشنایی در تعدادی از بوستان های شهر انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز؛ صالحی افزود: در این رابطه با نصب پروژکتورهای کم مصرف و تعمیر پایه چراغ ها و صفحه های خورشیدی بوستان هزار جریب، روشنایی محوطه این بوستان واقع در خیابان فردوسی شمالی به طور کامل روشن شد.

تصاویر مرتبط