چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

صالحی:

رسیدگی به وضعیت فضای سبز نواحی منفصل شهری در برنامه قرار دارد

توسعه و نگهداری بوستان ها و فضای سبز در نواحی منفصل شهری یکی از مهم ترین سرفصل های کاری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین، محمدصالح صالحی؛ سرپرست سازمان با تبیین اهمیت توجه به نیازها و خواسته های ساکنان نواحی منفصل شهری گفت: این سازمان ضمن برنامه ریزی و انجام کارهای عملیاتی در سطح بوستان ها و فضاهای سبز شهر قزوین، نگاه ویژه ای به توسعه و نگهداری فضای سبز در راستای پاسخگویی به مطالبات به حق ساکنان مناطق منفصل شهری دارد.

وی افزود: براین اساس طی چندماه اخیر اقدامات ارزنده ای در بخش های مختلف مانند توسعه و افزایش سرانه فضای سبز، نگهداری بوستان ها، رسیدگی به وضعیت روشنایی و استانداردسازی محوطه بازیگاه بوستان ها در این مناطق صورت گرفته است.

لازم به ذکر است؛ تهیه و نصب مجموعه های بازی پلی اتیلن، تاب زنجیری، کفپوش و مبلمان پارکی در بوستان ناصرآباد به منظور استانداردسازی محوطه بازیگاه، مرمت و بازسازی بازیگاه بوستان مسافر در شهرک دانش از جمله این اقدامات است.

وی با بیان این مطلب که هرس و خشکه گیری درختان، چمن زنی و نظافت فضاهای سبز و بوستان ها و ساماندهی سرویس های بهداشتی به صورت مستمر در نواحی منفصل شهری انجام می شود، اضافه کرد: بهینه سازی مصرف برق و افزایش روشنایی بوستان آفتاب، بازسازی بازیگاه بوستان خانواده در چوبیندر، شامل بازسازی کف پوش ها و وسایل بازی بخشی از اقدامات انجام شده در نواحی منفصل شهری است.

 

تصاویر مرتبط