پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

اشدري، رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسلامي شهر قزوين:

همدلي و همزباني در حمايت دولت از ملت تبلور مي يابد

نکته هاي بسيار بزرگ و قابل توجه در فرمايشات رهبر فرزانه انقلاب وجود دارد که ملت و دولت براي تحقق آن بايد تلاش کنند، البته وظيفه دولتمردان در اين چرخه بيشتر است، چراکه ملت را بايد مورد حمايت خود قرار دهند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ فاطمه اشدري رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شوراي شهر در جلسه شورا با اشاره نامگذاري امسال که از سوي مقام معظم رهبري سال دولت و ملت، همدلي و همزباني نامگذاري شده است، بيان کرد: انشاء اله دولت محترم به خواسته ها و مشکلات بحق مردم توجه داشته باشدو براي رفع مشکلات ملت عزيز از هيچ تلاشي دريغ نورزد.

اشدري در ادامه با اشاره به شعار سال 93 که "اقتصادو فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" نامگذاري شده بود، افزود: با تأثير پذيري از شعار ارزشمند سال قبل و پايبندي مديران به استمرار آن، در راستاي اجراي شعار امسال تلاش کنيم کما اينکه اين تعامل و همراهي از گذشته وجود داشته و بايد پررنگ تر از قبل شود.

اين عضو شورا يادآورشد: در سايه اين رخداد، اتفاقات مهمي در کشور رقم خورده و جهانيان را با شگفتي مواجه مي سازد، چراکه انقلاب اسلامي ما از کارکردها و بازتابهاي جهاني برخوردار بوده و حتي به ديگر کشورها نيز رسوخ کرده است.

وي در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته اي لوزان و صحبتهاي وزير خارجه ايران با مردم ايران، خاطرنشان کرد: محمد جواد ظريف بر اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري تأکيد کردند، ايشان در اين راه بايد براي حفظ اقتدار ملت ايران نيز تلاش کنند تا سربلندي ايران اسلامي همچنان حفظ شودو مديون امام راحل، شهداي انقلاب و جنگ تحميلي نباشيم.

رئيس کميسيون پيگيري و نظارت شورا با اشاره به مقاومت کشور در برابر ديگر کشورها در عرصه هاي مختلف نظامي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي يادآورشد: استقلال، آزادي و اقتداري که امروز در کشور شاهد آن هستيم مرهون رشادتهاي سرداران و پهلواناني است که نداي رهبر زمان خود را براي امنيت و آزادگي مردم سرزمينشان لبيک گفتند.

اين عضو شورا درباره مذاکرات خاطرنشان کرد: ايران به ظاهر مقابل کشورهاي1+5 نشسته ولي در عمل مي توان چهره بسياري از باج خواهان و دشمنان را در پس همين کشورها ديد ولي مهم واکنش هوشمندانه نمايندگان کشورمان در برابر برخوردهاي آنان تاکنون بوده است.

اشدري اظهار اميدواري کرد: طبق توصيه هاي مقام معظم رهبري و خواست مردم ايران براي رسيدن به توافق عمل کنيم که اگر در هر مرحله اي خواسته هاي ملت و دولت ايران برآورده نشده و پيمان شکني صورت بگيرد ما نيز تعهدي به ادامه کار و انعقاد تفاهم نامه نداشته باشيم.

وي در ادامه با اشاره به بازديدي که اعضاي شورا از باغستانها براي حل مشکلات باغستانها به عمل آوردند، اظهارداشت: امروز آب بزرگترين سرمايه محسوب مي شودو اگر نتوانيم آنرا به عنوان منبع ارزشمند براي باغات درنظر بگيريم، اقدام مطلوبي رخ نداده است.

عضو شوراي اسلامي شهر باغهاي سنتي را نه تنها متعلق به شهر قزوين و بلکه از آن تمام مردم ايران دانست و افزود: مي توان با علم و آگاهي براي حفظ و گسترش باغات تلاش کردو ميراث به جاي مانده از گذشتگان را براي آيندگان به يادگار گذاريم.

 

     

پايان پيام/1240/فروردين94

تصاویر مرتبط