شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوين:

شوراها بايد بر امور شهر نظارت عاليه داشته باشند

مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوين شوراها را بنابر آنچه که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده پارلمان محلي توصيف کردو گفت: نظارت عاليه شوراي شهر بر دستگاههاي متولي امور شهري منجر به ارائه خدمات مناسب و کيفي به شهروندان خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احمد هجران فر از اهميت جايگاه شوراها گفت و افزود: توسعه و رونق زيرساخت هاي شهري براي ارائه خدمات متوازن به همه شهروندان از جمله نتايج تبلور شوراها و به ويژه شوراي شهر در شهرهاست.

وي بر ضرورت تشکيل مديريت متحد شهري تأکيد کردو گفت: در اين راستا هرچه تعامل و هماهنگي دستگاهها با يکديگر بيشتر شود شهر نيز پيشرفت و ترقي خواهد کرد.

پايان پيام/1269/ارديبهشت94      

تصاویر مرتبط