شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

مدير کل نهاد کتابخانه هاي استان قزوين:

اثرگذاري "مردم" در جامعه با فعاليت شوراها نمود پيدا مي کند

مدير کل کتابخانه هاي استان قزوين با تأکيد بر اينکه توسعه سياسي و اجتماعي جامعه در گرو فعاليت نهادي همانند شوراهاست، گفت: اثرگذاري مردم در اين نهاد و ايجاد فضا براي تحقق مطالبات جامعه از ديگر کارکردهاي شوراهاست.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ مهدي رمضاني ضمن تبريک فرارسيدن هفته گراميداشت شوراها يکي از ملاکهاي مهم در توسعه سياسي جامعه را مشارکت مردم در اداره آن جامعه برشمردو افزود: اساس شکل گيري جمهوري اسلامي ايران بر مبناي دموکراسي و حکومت مردم بر مردم بوده و شوراها تبلوري از اين واقعيت مهم در جامعه هستند.

وي از نقش مهم فرهنگ در جامعه صحبت کردو ادامه داد: فرهنگ بايد در تمامي بخشها و تصميم گيري ها لحاظ شودو اگر کارهاي عمراني و خدماتي شهر همگي با برنامه ريزي هاي فرهنگي همراه باشد، به نتيجه مي رسد.

اين مقام مسئول در رابطه با شکل گيري مديريت متحد شهري، يادآورشد: اگر شورا با سياست گزاري خود در رأس امور قرار بگيرد، قادر است تمامي دستگاههاي متولي امور شهري را با يکديگر هماهنگ و همراه سازدو لازمه اين مهم، اختصاص اختيارات لازم به شوراها بنابر آنچه که در قانون اساسي آمده مي باشد.

پايان پيام/1270/ارديبهشت94

تصاویر مرتبط