شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۹

صديقي، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين خواستار شد؛

توجه وزارت آموزش و پرورش به پرداخت مطالبات معلمين

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين ضمن تأکيد بر توجه جدي وزارت آموزش و پرورش به مطالبات فرهنگيان گفت: نظام رتبه بندي و درصد افزايش حقوق اين قشر زحمتکش بايد به شکل عادلانه انجام شده و اضافه کار سال 93 آنها پرداخت شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ محمد رضا صديقي با تأکيد بر اين مطلب و ضمن گراميداشت سالروز پاسداشت مقام معلم، اين قشر را جزو اقشار زحمتکش جامعه عنوان کردو افزود: مسئولان آموزش و پرورش در سطح کشوري و استاني نسبت به پرداخت مطالبات و خواسته هاي به حق معلمين که در عرصه تعليم تربيت زحمت فراواني مي کشند، اقدام کنند.

وي در بخش بعدي سخنان خود ضمن اينکه بر تعامل سازنده شورا و شهرداري با اداره کل آموزش و پرورش استان تأکيد مي کرد، افزود: اين اداره کل با واگذاري مدارس فرسوده و بدون استفاده به شهرداري (که گاها مشاهده مي شود براي رفت و آمد مردم مزاحمت ايجاد کردند) مي تواند گام مهمي در اجراي برنامه هاي خدماتي، رفاهي، تفريحي و فرهنگي شهرداري بردارد.

نايب رئيس کميسيون عمران شورا خاطرنشان کرد: شهرداري مي تواند با تغيير کاربري اين فضاها نسبت به احداث پارکينگ، پارک و بازيگاه، زمين چمن و ديگر فضاهاي مستعد شهري به ويژه در بافت فرسوده براي استفاده صحيح شهروندان اقدام کند.

پايان پيام/1283/ارديبهشت94   

تصاویر مرتبط