یکشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۰

رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين:

رويکرد شکل گيري شوراي دانش آموزي در مدارس ارزشمند است

رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: رويکرد شکل گيري شوراهاي دانش آموزي در مدارس بسيار ارزشمند بوده و اعضاي آنها براي کارهاي بزرگتر و اداره شهر آماده مي شوند.

رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين:

رويکرد شکل گيري شوراي دانش آموزي در مدارس ارزشمند است

رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: رويکرد شکل گيري شوراهاي دانش آموزي در مدارس بسيار ارزشمند بوده و اعضاي آنها براي کارهاي بزرگتر و اداره شهر آماده مي شوند.

  •  
     

تصاویر مرتبط