یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

بررسی دفترچه عوارضات شهرداری قزوین درسال 1401 توسط پارلمان محلی قزوین

پرونده دفترچه عوارضات شهرداری قزوین در بخشهای مختلف مورد بحث و بررسی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت و جمع بندی نهایی شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، پرونده بررسی تعرفه عوارضات شهرداری قزوین در سال آینده روی میز پارلمان محلی قزوین قرار گرفت و اعضای شورا در بخشهای مختلف این موضوع را بررسی کردند.

براساس این گزارش، جزییات این دفترچه ازجمله نحوه محاسبه صدور پروانه ساختمانی، قیمت منطقه بندی،‌ خرید تراکم در سطح شهر قزوین و نقاط منفصل شهری و نواحی کم برخوردار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد تا در نواحی منفصل شهری و برخی نقاط کم برخوردار و جنوبی شهر قزوین تخفیفات ویژه ای در عوارضات ارایه شود.

این گزارش خاطرنشان می کند، بندهای مربوط به ضوابط خرید تراکم و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و یا تغییر طرحهای مصوب شهری نیز توسط اعضای شورا به دقت مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی نهایی صورت گرفت.

همچنین گفتنی است؛ پس از بحث و بررسی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص دفترچه عوارضات شهرداری قزوین در سال 1401 تصویب این عوارض ها به جلسه آتی موکول شد.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط