یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

تصویب سه لایحه در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین

اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی ضمن بررسی لوایح و نامه های واصله از شهرداری قزوین با تصویب سه لایحه موافقت نمودند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، لایحه ملکی پیرامون توافق با شرکت هواپیمایی خدمات ویژه و تفکیک قطعات پس از بحث و بررسی با قید تبصره از جمله اینکه در نقشه گذر شمالی 10 متری و گذر جنوبی 8 متری محاسبه شود و نقشه تفکیکی جدید با پلاکهای سهم شهرداری قزوین نیز به تایید و تصویب شورا برسد مورد موافقت و تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت.

بر اساس این گزارش همچنین در این لایحه مقرر شد تا شهرداری قزوین نسبت به تعیین تکلیف و اخذ سند مالکیت شارع متروکه میزوج قدیم، اقدام نموده و شهرداری منطقه دو نیز ظرف مدت شش ماه گزارش خود را در این خصوص به شورای اسلامی شهر قزوین ارایه نماید.
 
این گزارش خاطرنشان می کند: در این جلسه لایحه شهرداری در خصوص توافق با آقای حمید مافی پایروند مبنی بر بازنگری در قیمت کارشناسی در خیابان سعدی فرعی با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه با توجه به اینکه رشته تیراندازی به عنوان یک رشته المپیکی به شمار می آید و تاکنون نیز افتخارات متعددی برای استان قزوین در این رشته بدست آمده است، مساعدت و حمایت 35 میلیون تومانی از هیات تیزاندازی استان قزوین که در جلسه کمیسیون فرهنگی شورا بررسی شده بود، مورد موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قزوین نیز قرار گرفت.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط