شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

ولی چگینی،

تبلیغات محیطی منبع درآمد مهم ناوگان اتوبوسرانی است

استفاده از تبلیغات محیطی در اتوبوسها می تواند به عنوان یک درآمد مهم برای ناوگان اتوبوسرانی شهرداری قزوین باشد و بایستی رقم این بخش در بوجه افزایش یابد.

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، ولی چگینی رییس کمیسیون مالی برنامه ریزی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین اظهار کرد: در فصول درآمدی بودجه، توجه به تبلیغات محیطی و استفاده از ظرفیت اتوبوسها و درآمدزایی در این خصوص مغفول مانده است.

وی افزود: تبلیغات محیطی یکی از مواردی است که می‌تواند برای حمل و نقل عمومی درآمدزایی کند و این نشان از ظرفیت بالای سیستم حمل و نقل عمومی برای استفاده از تبلیغات است.

به گفته چگینی، این ظرفیت طی سالهای اخیر مغفول مانده است و باید شهرداری قزوین در این راستا تلاش بیشتری داشته باشد و این بخش درآمدی را در بودجه افزایش دهد.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط