شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

چگینی،

لزوم ارایه بسته های تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند

به منظور فرهنگسازی در مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند از مبدا، ضرورت دارد بسته های تشویقی به شهروندان ارایه شود و شهرداری فعالتر و جدی تر از گذشته اقدام نماید.

ولی  رییس کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر قزوین خواستار شد؛  ولی چگینی رییس کمیسیون مالی و برنامه ریزی شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به این مطلب اظهارکرد: ما در حوزه مدیریت پسماند خانگی باید به سمتی حرکت کنیم تا جذابیت‌های این اقدام برای شهروندان بیشتر شود و از این طریق مشارکت در طرح تفکیک از مبداء افزایش پیدا کند.

وی افزود: در این مسیر می‌توان از کمک‌های مردمی نیز بهره برد، زیرا ترغیب شهروندان به اجرای طرحی مانند تفکیک از مبداء می‌تواند نقش موثری در کاهش پدیده زباله گردی داشته باشد.

چگینی با بیان اینکه شهرداری قزوین باید به موضوع تفکیک زباله از مبدا توجه ویژه ای داشته‌ باشد خاطرنشان کرد: این نکته بسیار مهم است که اگر تفکیک زباله خشک از تر در منزل انجام شود آن‌چه که به سایت دفن پسماند وارد می شود بیشتر زباله‌های‌تر خواهد بود و اینگونه میزان حجم ورودی زباله به سایت پسماند نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر قزوین بایستی شهرداری قزوین با ایجاد جذابیت ها برای شهروندان در امر تکفیک زباله از مبدا فعالتر و قویتر از گذشته اقدام نماید.

وی تاکید کرد: تنها راه حل برون رفت از مسأله پسماند توجه به موضوع تفکیک زباله از مبدا می باشد.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط