دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

بودجه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین تصویب شد

در ادامه جریان رسیدگی به بودجه پیشنهادی سازمان های شهرداری قزوین، در چهل وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر قزوین، بودجه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری با پاره ای اصلاحات تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین ؛ بودجه پیشنهادی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین شامل پروژه هایي همچون توسعه زیرساختهای مورد نیاز فناوری اطلاعات، توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان، توسعه تجهیزات مکانیزه جغرافیایی و نقشه های شهرداری، خرید تجهیزات و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سازمانها و پروژه توسعه شهروند هوشمند به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین رسید.

این گزارش می افزاید؛ پروژه های طراحی و ایجاد فضای شهرداری الکترونیک و اجرای شهر هوشمند، خرید نرم‌افزارهای موردنیاز و پشتیبانی نرم افزاری شهرداری قزوین نیز از دیگر پروژه های سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین بودکه با پاره ای اصلاحات موردتایید قرارگرفت.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط