چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

تصویب بخشی از بودجه معاونت فنی و عمرانی شهرداری در شورای اسلامی شهر قزوین

اعضای پارلمان محلی قزوین در نهمین جلسه بررسی بودجه ، پس از بحث و تبادل نظر با بخشی از بودجه سال آینده معاونت فنی و عمرانی شهرداری موافقت نمودند و با پاره ای اصلاحات تصویب کردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ اعضای شورای اسلامی شهر قزوین بودجه معاونت عمرانی شهرداری قزوین از جمله پروژه احداث پارک و فضای سبز درمناطق سه گانه شهرداری، تعریض و بازپیرایی ضلع غرب بوستان ملت، پروژه احداث دیواره فضای سبز ضلع غرب خیابان ایران(پیروزی -میدان امیرکبیر)، مکان یابی، احداث و بهره برداری سرویس بهداشتی درسطح شهر مورد بحث و بررسی قرارگرفت و تصویب شد. 

این گزارش می افزاید؛ درادامه بررسی پروژه های معاونت فنی و عمرانی شهرداری طرح های احداث کانال هدایت آبهای سطحی، بسترسازی رودخانه بازار و تابلوگذاری جدول گذاری معابر اصلی و فرعی، پروژه آسفالت، مرمت و نگهداری ،ترمیم ترانشه و لکه گیری آسفالت، روکش آسفالت معابراصلی، معابر فرعی وپیاده روهای سطح شهر، پروژه جدول گذاری معابر اصلی و فرعی، آماده سازی سطح مناطق مورد تایید و موافقت اعضای شورا قرارگرفت و با پاره ای اصلاحات تصویب شد.

براین اساس، پروژه های زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی شهرک شهید بهشتی، پروژه عمرانی ناحیه های قانونی شهر، تکمیل آماده سازی ناحیه اندیشه نیز از دیگر طرحهای معاونت عمرانی بود که تصویب شد.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط