یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

حق شناس،

حذف سرانه های صفر مناطق محروم، باید جزو اولویتهای اصلی و محوری محرومیت زدایی شهرداری باشد

شهرداری قزوین نسبت به حذف سرانه صفر در ارایه خدمات ورزشی، فرهنگی و اجتماعی در مناطق با اعتبار مناسب اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، محسن حق‌شناس نایب رییس پارلمان محلی قزوین در جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین با بیان این مطلب اظهار کرد: حذف سرانه صفر جزو اولویتهای مهم برای محرومیت زدایی است.

وی افزود: دغدغه اعضای شورا در خصوص حذف سرانه‌های صفر در مناطق محروم و محرومیت زدایی از آنان در تمامی بخشهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بسیار مهم است و بایستی به آنها توجه شود.

حق شناس ادمه داد: در برخی مناطق محروم شهری مانند مجاهد، اسماعیل‌آباد ، باغ نشاط، مشعلدار و نجف آباد ایجاد خانه های فرهنگ و فضای ورزشی باید در اولویت اقدامات شهرداری قزوین قرار گیرد، حتی اگر لازم است مکانی اجاره شود و خانه فرهنگ شهروندی در آن راه اندازی شود، این اقدام حتما باید انجام شود.

نایب رییس شورای اسلامی شهر قزوین، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت ورزش و نقش آن در سلامت اجتماع تاکید کرد: سیاست شورای ششم حمایت از ورزش و توسعه آن است و نباید بودجه این بخش در سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری کمرنگ و کاهش یابد.

نایب رئیس پارلمان محلی قزوین افزود: در ابتدای این شورا اعتقاد بر این بود که بایستی همه تیم ها و هیاتهای ورزشی مورد حمایت قرار گیرند نه اینکه فقط دو تیم در سطح قهرمانی بودجه زیادی را دریافت نمایند لذا موافق با تیم داری حرفه ای شهرداری قزوین نبودیم اما این موضوع نباید باعث شود که بودجه ورزش کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری بسیار کم است گفت: اجرای برنامه های مختلف و اهداف و وظایفی که برای این سازمان در نظر گرفته بسیار اهمیت دارد و به شدت حیاتی است لذا اگر بودجه این سازمان به این شکل باشد با کل بودجه شهرداری قزوین مخالفت خواهم نمود.

حق شناس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از حوزه هایی که باید در سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین پر رنگ باشد توجه به موضوع فرهنگ‌سازی است و یکی از مطالبات جدی اعضای شورا می باشد که متاسفانه در بخشهای برنامه ای این سازمان جایگاهی برایش در بودجه سال آینده تعریف نشده است.

نایب رییس شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد: موضوع فرهنگ‌سازی مقوله ای نیست که صرفا در کف خیابان انجام شود. این موضوع باید با برنامه و مطالعه از مهدهای کودک، مدارس و در سنین پایه جریان سازی شود.

وی همچنین از سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین خواست تا با مشارکت دستگاههای دیگر در برنامه های خود چند برنامه فاخر و ملی را در دستور کار قرار دهند.

این عضو پارلمان محلی در ادامه جلسه که به بررسی ردیف بودجه کمک به مساجد شهر قزوین اختصاص داشت اظهار کرد: در این خصوص جا دارد از زحمات و پیگیری های آقای فصیحی رامندی در شورای پنجم که در جهت تحقق کمک به مساجد و ایجاد ردیف بودجه برای این امر تلاش نمودند تشکر و قدردانی نمایم.

حق شناس بر ضرورت تقویت بودجه مساجد شهر قزوین تاکید کرد: می بایست برای حل مشکلات مساجد و همچنین کمک به هیات امنا در ساخت مساجد بودجه این ردیف افزایش یابد.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط