شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بررسی کدهای بودجه معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین در سال آینده

در یازدهمین جلسه بررسی بودجه شهرداری قزوین، ردیف های بودجه ای معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین بررسی و مورد موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، پروژه های این معاونت شامل پروژه اجرای ایمنی بهداشت محیط زیست، تجهیز مرکز مدیریت بحران شهری، مرکز توسعه خدمات اجتماعی شلتر کودکان کار و گرمخانه با پاره ای اصلاحات به تصویب رسید.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط