شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

بودجه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصویب شد

در یازدهمین جلسه بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری قزوین ردیف های بودجه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، پروژه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین شامل پروژه های خرید و اجرای زیر ساخت ها و تجهیزات و تاسیسات طرح سامانه هوشمند و مرکز کنترل ترافیک، طرح آموزشی فرهنگی، اجرایی ترافیکی،طرح جامع حمل و نقل ترافیک و طرح کاهش تصادفات مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط