یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

بررسی لوایح سازمان مدیریت پسماند شهرداری توسط کمیسیون خدمات شهری شورا

لایحه ترک تشریفات پروژه تعمیرات اساسی مجتمع پردازش سازمان مدیریت پسماند و تعیین مدیریت جدید سایت محمدآباد در کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و شورایاری های شورای اسلامی شهر قزوین مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در نهایت نظر موافق اعضای کمیسیون را جلب نمود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، در جلسه این هفته کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و شورایاری ها که به دلیل اهمیت موضوع با حضور فرج اله فصیحی رامندی رییس شورای شهر و با حضور حداکثری اعضا در تالار مردم شورا برگزار شد، حسین عمویی رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری و کارشناسان وی به ارایه توضیحات خود در خصوص جزییات لایحه پرداختند و با توجه به تحمیل هزینه های ناشی از به تعویق افتادن پروژه تعمیرات اساسی، خواستار تصمیم گیری اعضای کمیسیون در این زمینه شدند.

این گزارش می افزاید؛ اعضای کمیسیون نیز خواستار ارائه جزییات لایحه شدند و پس از شنیدن نظرات کارشناسان سازمان، با تاکید بر لزوم دقت نظر در روند انجام تعمیرات با لحاظ این شروط که لایحه مذکور هیچگونه تداخلی با پروژه سرمایه گذاری در حوزه پسماند نداشته باشد، ظرف مدت یک ماه به انجام برسد و پروژه سرمایه گذاری نیز طی مدت دو هفته تعیین تکلیف شود، با این لایحه موافقت کردند.

همچنین اعضای کمیسیون، پس از بررسی لایحه تعیین مدیریت جدید سایت محمدآباد، در بخش دیگری از این جلسه لایحه سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین مبنی بر اخذ اجازه تامین خودرو به درخواست ارگان های استان به منظور سرویس دهی در مناسبت ها و برنامه های مختلف با حضور حکمیان مدیر امور مالی سازمان تاکسیرانی مورد بازخوانی قرار گرفت و به دلیل اینکه تصمیم گیری در این باره در حیطه اختیارات مدیرعامل سازمان می باشد، از دستور کار کمیسیون خارج شد.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط