یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

اخد تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید جهت بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری1400/12/8

اخد تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید جهت بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری1400/12/8

اخد تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید جهت بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری1400/12/8