سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

صلح جو،

مساعدت مالی شهرداری قزوین به انجمن های خیریه افزایش یابد

در راستای وظایف و اهداف تعیین شده برای شهرداری ها و ماموریتهای اجتماعی این نهاد، ضرورت دارد تا مشارکت در امور خیریه و مساعدت مالی به انجمنهای خیریه افزایش یابد.

   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، حسین صلح جو عضو شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد طی سخنانی با بیان این مطلب اظهار کرد: در راستای انجام ماموریتهای اجتماعی شهرداری قزوین، بایستی مساعدتهای مالی در امور خیریه شامل انجمنهای حمایت از بیماران و سرپرستی ایتام و سایر امور خیریه افزایش یابد.

وی افزود: زمانی شهرداری قزوین اقداماتی از قبیل سرپرستی ایتام و یا نذورات قربانی گوسفند و توزیع آن بین نیازمندان را برعهده داشت که بسیار کار پسندیده و ارزشمندی بود ولذا می توان این اقدامات را دوباره در شهرداری قزوین شاهد بود.

وی در ادامه جلسه بر لزوم هدفمند شدن مساعدتهای شورا و شهرداری قزوین به نهادها و سازمانها تاکید کرد و گفت: بایستی مساعدتهایی که شهرداری قزوین به ارگانها و ادارات و نهادهای مختلف دارد اطلاع رسانی شود و شهروندان بدانند که شهرداری قزوین در بسیاری از برنامه ها مشارکت و همکاری دارد.

وی در بخش دیگری از این جلسه خواستار تنظیم و ارایه لیست کمک مالی به مساجد شهر براساس شاخص های مشخص شد.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط