سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

عضو شورای اسلامی شهر قزوین تاکید کرد؛

شورا در تصویب لوایح و تصمیم گیری ها وحدت رویه داشته باشد

به منظور برقراری عدالت اجتماعی بایستی شورای اسلامی شهر قزوین در تصمیم گیری ها وتصویب لوایح ارسالی از شهرداری قزوین وحدت رویه داشته باشد.

   به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، فاطمه اشدری عضو شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کاربررسی لوایح شهرداری قزوین برگزارشد، در طرح دیدگاه خود پیرامون لایحه تقسیط در مورد واگذاری زمین و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر به حساب شهرداری قزوین توسط خریدار اظهار کرد: باید به دنبال اجرای قانون در این مورد باشیم چرا که خریدار در مهلت مقرر نسبت به پرداخت وجه قیمت زمین به شهرداری قزوین اقدام ننموده است و نمی تواند مالک زمین باشد، بنابراین به لحاظ رعایت حفظ حقوق بیت المال ، باید معامله فسخ و باطل شود.

وی همچنین خواستار ایجاد وحدت رویه در این گونه لوایح شد و گفت: اگر بخواهیم در این لایحه با درخواست تقسیط مبلغ از سوی خریدار موافقت نماییم باید در موارد مشابه در سایر مناطق شهرداری نیز به همین شکل تصمیم بگیریم و اگر اغماضی دراین لایحه صورت گیرد بایدبرای هرآنچه که مانند این پرونده در شهرداری قزوین است ماننداین لایحه تصمیم گیری نماییم.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط