یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

لایحه تعرفه خدمات پسماند در سال جاری روی میز کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین

جلسه کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست، نظارت و شورایاری های شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست علی فرمانی در تالار مردم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، در این جلسه که به ریاست علی فرمانی و با حضور اعضای گروه خشکاله سازان به عنوان نهاد مردمی دوستدار محیط زیست برگزار گردید، ابتدا نظرات و نگرانی های اعضای این گروه در ارتباط با مسایل زیست محیطی شنیده شد و پس از دریافت گزارش عملکرد و رویکرد این نهاد، در خصوص چگونگی بهره گیری از توان فکری و تجربی، دانش و تخصص نهادهای مردمی به ویژه در حوزه آموزش تفکیک زباله از مبدأ، خشکاله سازی زباله ها و رطوبت گیری آنها به منظور کاهش خطرات ناشی از زباله های تر برای طبیعت و انسان بحث و تبادل نظر شد.

بر پایه این گزارش، در بخش دیگری از این جلسه و با حضور کارشناسان و مدیران مرتبط شهرداری، ادامه بررسی لایحه شهرداری در ارتباط با تعیین تعرفه خدمات پسماند در سال جاری در دستور کار قرار گرفت و پس از شنیدن توضیحات نماینده مطلع شهردار و کارشناسان مربوطه و با توجه به اهمیت موضوع چگونگی قیمت گذاری برای مشاغل و اصناف مختلف مقرر شد؛ با هدف تحقق صرف و صلاح شهرداری به منظور تأمین مالی جهت ارایه خدمات آتی به شهروندان، ممانعت از اجحاف در حقوق شهروندان و همچنین لحاظ توان مالی مشاغل مختلف و تطابق میزان تولید زباله آنها با درآمد و جایگاه شغلی، هر گونه تصمیم گیری در این خصوص به مطالعات بیشتر، بررسی چگونگی تصمیم گیری در این خصوص در دیگر شهرهای کشور و استفاده از تجربیات شهرهای موفق، به جلسات آتی کمیسیون موکول گردد.

گفتنی است؛ اعضای کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست، نظارت و شورایاری شورای اسلامی شهر قزوین طی سخنانی در این جلسه خود را مدافع حقوق شهروندان دانستند و با تاکید بر لزوم همه جانبه نگر بودن این لایحه، خواستار رفع شبهات و ابهامات موجود در لایحه از طریق دریافت نظرات کارشناسان فعال این حوزه و جمع بندی لایحه به منظور اتخاذ تصمیم نهایی در جلسه آتی کمیسیون شدند.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط