یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین:

اخذ عوارض ۱۷/۲۵ درصدی ناشی از تغییر کابری اراضی آموزشی مبنای قانونی ندارد

دریافت ۱۷/۲۵ درصد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به جز طرح فضای سبز که شهرداری مالک طرح است، جز باارائه لایحه قانونی و اخذ مصوبه از شورا وتایید مراجع ذیربط، وجهه قانونی ندارد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامي شهر قزوین ،محسن حق شناس نائب ‌رئیس شورای شهر قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد،در طرح دیدگاه خود پیرامون اخذ ده درصد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در  پلاکهایی با کاربری قطعات آموزشی ضمن اصرار بر تصویب لایحه شهرداری اظهار کرد: تصویب این لایحه کمک مهمی برای آموزش و پرورش است و با توجه به اینکه مالک طرح آموزشی، دستگاه آموزش و پرورش است، منظور کردن عوارض۱۷/۲۵ درصدی برای مالکان اراضی آموزشی هیچ توجیه قانونی ندارد و بارها در هیأت محترم تطبیق هم به ما ایراد گرفته شده است.

 
وی افزود: شهرداری قزوین از نظر قانونی نمی‌تواند به ساختن یک مدرسه کمک کند و بهتر است به جای کمک ،میزان هزینه‌هایی که از آموزش و پرورش اخذ می‌کند را کاهش دهد، تا خود این دستگاه با دارایی های خود  نسبت به توسعه فضای آموزشی و احداث مدرسه اقدام کند.

 وی در خصوص کاهش سرانه آموزشی نیز گفت: در هر دو صورت چه شهرداری ۱۷ درصد اخذ نماید یا ده درصد، از سرانه فضای آموزش کاسته خواهد شد اما در صورت تصویب لایحه امکان جبران بخشی از کاهش سرانه آموزشی در قالب ایجاد انگیزه در مالک و توافق در راستای تامین فضای آموزشی وجود خواهد داشت.

وی ضمن گله مندی از تعامل بد فیمابین مدیریت شهری و آموزش و پرورش در این دوره، گفت:دریافت ۱۷/۲۵ درصد سهم از اراضی آموزشی هیچ مبنای قانونی ندارد و عدد ۱۷/۲۵ درصد  فقط مختص توافق سرتک وباقر آباد بوده که کاربری باغ و فضای سبز داشته است و به غلط به سایر کاربری‌ها تعمیم داده شده است.

وی تاکید کرد: به صراحت می گویم از این به بعد دریافت ۱۷/۲۵ درصد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به جز طرح فضای سبز  که شهرداری مالک طرح است، جز باارائه لایحه قانونی و اخذ  مصوبه از  شورا وتایید مراجع ذیربط، وجهه قانونی ندارد.

پایان پیام/

تصاویر مرتبط