سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

توافق شهرداری با مالکین مشاعی قطعه 67 کلی ملاصدرا1402/3/9-

توافق شهرداری با مالکین مشاعی قطعه 67 کلی ملاصدرا1402/3/9-

توافق شهرداری با مالکین مشاعی قطعه 67 کلی ملاصدرا1402/3/9-