سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۶

مدير کل بازرسي استان در صحن شوراي اسلامي شهر قزوين:

ثبات در مجموعه مديريت شهري ناشي از عملکرد ايده آل پارلمان محلي است

جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين با حضور انصاري مدير کل بازرسي استان، رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر و برخي مديران شهرداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ عباس ظاهري رئيس شورا در ابتداي جلسه با بيان اينکه ارتباط مسئولين با يکديگر، از لوازم و ابزارهاي ضروري در راستايدر راستاي حل مشکلات مردم و رشد و توسعه امور شهري به شمار مي آيد، افزود: اگر همدلي و همزباني بين افراد و به ويژه دستگاهها شکل بگيرد موجب رشد استان و دست يابي مردم به حقوق و خواسته هاي به حقشان در کوتاهترينزمان ممکن خواهد شد.

وي در ادامه با بيان اينکه برخي مسئولان در جايگاه اجرايي، برخي در جايگاه نظارتي و عده اي ديگر در هر دو موقعيت قرار دارند، افزود: قوه قضائيه از جمله دستگاههايي است که تمامي اين وظايف را بر عهده دارد و دستگاههاي زير مجموعه اين قوه همچون اداره کل بازرسي، دادگستري و دادستاني نيز داراي چنين ماهيتي هستند.

رياست شورا هفته قوه قضائيه را فرصتي مغتنم برشمرد تا در اين زمان همکاري شورا، شهرداري و اداره کل بازرسي براي حل مشکلات مردم بيشتر و پررنگ تر شودو اين رويه همچنان پويا و سازنده ادامه دار باشد.

وي در رابطه با حل مسائل و مشکلات شهري و اجتماعي، پيشگيري را بهتر از درمان برشمردو تصريح کرد: هر انسان در هر جايگاهي اگر پيشگيري قبل از درمان را دردستور کار خود قرار دهد، وضعيت مطلوب تري را براي خود و جامعه رقم خواهد زد و اين در حوزه خانوادگي، پزشکي، مديريت فردي و خانوادگي نيز مهم و گره گشا خواهد بود.

ظاهري اداره کل بازرسي را ضامن سلامت نظام جمهوري اسلامي ايران برشمردو گفت: بهروزي و سلامت نظام جمهوري اسلامي ايران هديه و موهبت بزرگي است که انجام وظيفه در راستاي حفظ آن بر عهده تمامي آحاد ملت بوده، چراکه همگي بايد در راستاي قوت، قدرت و استقلال قوه قضائيه به نحو مطلوبي تلاش کنند.

***

در ادامه جلسه انصاري مدير کل بازرسي استان پارلمان محلي شوراي اسلامي شهر قزوين را نهادي مردم نهادبرشمرد و گفت: در درجه اول اين نهاد کاملا تقنيني، تصميم ساز و قانون گذار است، به طوريکه تصميمات و مصوبات آن چشم انداز کلي شهر را ترسيم مي کند.

وي به اجرايي بودن ديگر کارکرد نهاد شورا اشاره کردو گفت: خدمات مديريت شهري به شکل مستقيم و غير مستقيم از تصميمات اين شورا نشأت مي گيرد و در نگاه تخصصي، شورا يک دستگاه نظارتي نيز به شمار مي آيد چراکه رصد فعاليت مديريت شهري و خدماتي که بايد براي مردم انجام شود، از سوي اين نهاد انجام مي شود.

انصاري در ادامه به ديگر وظيفه شوراها، يعني عزل و نصب شهرداران اشاره کردو گفت: مردم انتظارات خاصي از شورا دارند و از اين نهاد مي خواهند به شکل درستي بر عملکرد شهرداران نظارت داشته باشند.

اين مقام مسئول ايجاد ثبات در مديريت شهري و انتخاب فرد متخصص و کارآمد به عنوان شهردار را اقدام مهميدانست که از بروز آسيب جدي به مديريت شهري جلوگيري مي کند، ادامه داد: خوشبختانه موضوع انتخاب شهردار و حمايت از وي با يک ثبات خاصي در شوراي اسلامي شهر قزوين پيگيري مي شود، اتفاقي که به نسبت ديگر شهرها مثال زدني است.

وي با بيان اينکه به شکل کلي با شهرداري ها و مديريت هاي شهري ارتباط مستقيم داريم، افزود: به لحاظ گستردگي و تنوع فعاليت شهرداري ها به شکل جدي به حوزه عملکرد شهرداري ها با هدف تعامل ورود پيدا مي کنيم و در اين چرخه خواستار همکاري با شوراها و به ويژه شوراهاي شهر هستيم.

انصاري نظارت پذيري شهرداري ها را بسيار مهم برشمردو ادامه داد: در برخي موارد روحيه نظارت گريزي مانع اجراي امور مي شود و از آنجاييکه سياست اداره کل بازرسي بر مچ گيري نبوده و نيست، بر اجراي روان و مناسب امور در دستگاههاي مختلف تأکيد دارد.

اين مقام مسئول در بخش بعدي صحبتهاي خود و پس از صحبتهاي برخي از اعضاي شورا ثبات در مديريت شهري را ناشي از مديريت درست شوراي اسلامي شهر قزوين دانست.

وي با تأکيد بر اينکه تعارض قوانين از مسائل جدي اداره کل بازرسي محسوب مي شود، افزود: گاهي اين تعارضات به سوء جريانات منتهي مي شود و بخشي از آنها به مديريت در اجرا مربوط شده که بايد به هر نحو شايسته از اين مراحل عبور کرد.

انصاري راه اندازي نظام تشويق و تنبيه را ضروري دانست و گفت: نظام تشويق بسيار اندک بوده و تنبيه ها قطعي، حتمي و سريع نيستندو از آنجاييکه جامعه از دستگاه قضا سرعت در اجرا را مطالبه مي کند اين عدم سرعت، نظام مجازات را ناکارآمد جلوه مي دهد.

وي در ادامه با اشاره به اهداف و مأموريتهاي اداره کل بازرسي، عنوان کرد: مبارزه جدي با فساد در بخشهاي مالي، اداري و حتي بنابر تعريف قانون نظام سلامت، مبارزه با تأخير و تعجيل در کار که نوع ديگري از فساد قلمداد مي شود، از ديگر اولويتهاي دستگاه قضا به شمار مي آيد که مي توان گفت سازمان بازرسي در برابر سوء جريانات نيز ايستادگي دارد.

مدير کل بازرسي استان همچنين ضمن برشماري ديگر وظايف نهاد متبوع خود، خاطرنشان کرد: هدف اداره کل بازرسي هيچ گاه مچ گيري نبوده و ضمن تأکيد بر پيشگيري از وقوع جرم و تدوين سازو کارهاي مربوطه، مکانيزه نمودن اقدامات قضايي را ضمن جلوگيري از ارتباط مستقيم مردم با دستگاه قضاء دنبال مي کند تا هر فرد بدون مراجعه حضوري دادخواست خود را مطرح نمايد.

***

در ادامه جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين و مديران شهري نيز صحبتهاي خود را بيان کردند.

علي صادقي نيارکي با بيان اين مطلب که بازرسي سازمانها و بازنگري خدمت در دستگاهها يک امر پذيرفته شده در نظام جمهوري اسلامي به شمار مي آيد، ادامه داد: حضور اداره کل بازرسي در هر دستگاه، موجب پيشگيري از بروز انحراف مي شود.

رئيس کميسيون اداري و مالي شورا با تأکيد بر اينکه شوراي اسلامي شهر و شهرداري از بازرسي استقبال مي کنند، افزود: يکي از وظايف مهم شوراها نظارت بر عملکرد شهرداري هاست و اگر اداره کل بازرسي در اين عرصه قادر به همراهي و حمايت شوراست، خوشحال مي شويم تا از تجارب اين اداره کل بهره ببريم.

وي با تأکيد بر اينکه مديران شهرداري تلاشگرانه در عرصه انجام وظايف خود تلاش مي کنند، گفت: يکي از مواردي که به سهولت امر بازرسي شورا کمک نموده، تعيين سياست مديريت شهري از سوي شورا بوده و با توجه به اينکه بودجه شهر در طي سالهاي اخير چند برابر شده است، مي طلبد نظارت شورا با اطمينان بيشتري انجام شود.

***

احد چگيني با اشاره به نوپايي نهاد شوراها و اينکه اين پارلمان محلي و تعيين اختيارات وسيع براي اين نهاد در قانون اساسي گفت: اين نهاد بر مبناي خرد جمعي اداره مي شود و از توان مناسب و مهمي در نظارت بر شهرداري ها برخوردار است.

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و نماينده شوراي استان در شوراي عالي استانها در ادامه گزارشي از اقداماتي که در شوراي عالي استانها در راستاي نظارت بر عملکرد شوراهاي سراسر کشور انجام شده ارائه دادو گفت: شوراي عالي استانها همواره نظارت بر عملکرد همه شوراها را به شکل ادواري و موردي انجام مي دهد.

وي همچنين اجراي برنامه هاي آموزشي را در نهاد شوراها براي اجراي وظايف ذاتي و نظارتي آنها بسيار مهم برشمرد.

***

فاطمه اشدري نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوبن با تأکيد بر اينکه نظارت و بازرسي امر بسيار مهم و ضروري به شمار مي آيد، گفت: بازرسي مستمر و قاطع با انتخاب تيم کارشناسي قوي متعلق به دستگاههايي که بازرسي جزو سياستها و وظايف ذاتي آنهاست، از نکات مهم و اساسي به شمار مي آيد.

وي با تأکيد بر اينکه اداره کل بازرسي بايد اهرم نظارت بر تمام دستگاههاي اجرايي استان را داشته باشد، افزود: شهرداري نيز بايد تمام اهرمهاي کارشناسي و تخصصي امر نظارت را در اختيار داشته باشد، ولي متأسفانه تاکنون اين رويه در اين ارگان شکل نگرفته که بايد راه اندازي شود.

اين عضو شوراي اسلامي شهر با تأکيد بر راه اندازي سيستم تشويق و تنبيه در امر بازرسي، ادامه داد: گاه مشاهده مي شود تعارض بين قوانين موجب اخلال در امر بازرسي شده است که اين روند با اصلاح قوانين در مجلس شوراي اسلامي قابل حل است، ولي گاهي تعارض بين سلايق مديران موجب قفل شدن پروژه هاي عمران و آباداني شهر مي شود که اميد است اين موارد با نقش آفريني دستگاههاي بازرسي و نظارتي بالادست، حل و فصل شود.

***

علي فرخزاد نايب رئيس شوراي شهر با اشاره به مشکلاتي که شهر قزوين طي چند وقت اخير در حوزه عمراني با آنها مواجه شده است، گفت: رکود ساخت و ساز که در قزوين به نسبت ديگر شهرها بيشتر وجود دارد به همراه مشکلاتي که بر سر راه پروژه هايي نظير ساماندهي ورودي ها، شهيد انصاري شرقي و عدم پيشرفت احياي بافت فرسوده به وجود آمده همگي بايد حل و فصل شود.

وي نقش اداره کل بازرسي را در رفع مشکلات بزرگ شهري بسيار مهم برشمردو خروجي ناشي از اين اقدام مهم را به نفع شهر و شهروندان اعلام کرد.

***

گفتني است، در ادامه اين جلسه سيد تقي مجابي، مسعود حق لطفي و وهاب ميزاني معاونين اداري و مالي، فني و عمراني و حمل و نقل و ترافيک صحبتهاي خود را در جلسه بيان کردند.

پايان پيام/1340/تير94

تصاویر مرتبط