دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

رئيس کميسيون املاک شوراي اسلامي شهر قزوين خبرداد:

بنابر تأکيد شوراي شهر، بانک اطلاعاتي املاک شهرداري قزوين تشکيل مي شود

با تشکيل و راه اندازي بانک اطلاعاتي املاک که در دستور کار شهرداري قرار گرفته است امکان تهاتر املاک به شکل لحظه اي وجود داشته و تعريف کاربري براي زمينهاي موجود در شهر به شکل سيستمي انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ احد چگيني رئيس کميسيون املاک و توافقات شورا بر ضرورت تشکيل بانک اطلاعاتي املاک در شهرداري تأکيد کردو گفت: يکي از مواردي که به نظر مي رسد بايد بدان پرداخت تا نظارت لازم بر شهرداري صورت بگيرد، تشکيل اطلاعات يکپارچه از زمين و مستغلات شهرداري است.

وي با بيان اينکه شوراي چهارم  از ابتدا بر تشکيل اين بانک اطلاعاتي تأکيد داشته است، افزود: برنامه ريزي شهرداري براي اينکه به شکل مشخص و سازماندهي شده بداند تا در هر يک از نواحي شهري داراي چه املاکي است، ضرورت تشکيل بانک اطلاعاتي املاک را تعيين مي کند. تا يکماه آتي نسبت به احصاء آنها اقدام شود.

چگيني از خريداري شدن نرم افزار مربوطه در شهرداري خبردادو با بيان اينکه شهرداري موظف شد تا يکماه آتي نسبت به احصاء و شناسايي زمينها اقدام کند، گفت: در سيستم جديد شهرداري براي تعريف کاربري فضاي سبز، آموزشي، خدماتي و يا فرهنگي به شکل ميداني اقدام نکرده و با استفاده از اين سيستم به امورات مربوطه رسيدگي خواهد کرد.

اين عضو شوراي شهر در ادامه املاک و مستغلات شهرداري را داراي انواع مختلفي دانست و افزود: برخي از آنها شوارع و سطح زير آسفالت بوده و از زمان تشکيل شهرداري ها و حتي پيش از آن به تملک شهرداري درآمده است و قانون نيز اين تملک را تأييد کرده و ازآنجاييکه کاربري ديگري ندارند جزو املاک بايگاني و راکد شهرداري به شمار مي آيند.

وي ادامه داد: يکسري املاک مانند پارکها و فضاي سبز به شکل محوري و خدماتي هستند، برخي ديگر مانند انهار متروکه فاقد سند هستند، ولي قانون آنها را جزو املاک شهرداري قلمداد مي کند.

رئيس کميسيون املاک و توافقات خاطرنشان کرد: برخي املاک در قالب توافقات جديد به شهرداري انتقال يافته و در زمره ديگر دارايي ها و مستغلات اين ارگان قرار مي گيرندو برخي ديگر نيز املاک قولنامه اي به شمار مي آيند که هم اکنون در تصرف برخي افراد بوده و شهرداري هنوز براي کسب مالکيت آنها اقدام نکرده است.

وي در خاتمه يادآورشد: با تشکيل بانک اطلاعاتي املاک،زمينها و مستغلات مسلم و مشخص شهرداري و آنهايي که حالت بالقوه دارند به حالت بالفعل درخواهند آمد.

پايان پيام/1334/تير94

تصاویر مرتبط