پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۱

نماينده شوراي اسلامي شهر قزوين در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خاطرنشان کرد:

ارتباط مستقيم مراکز تفريحي و سرگرمي سالم با عدم گرايش جوانان و نوجوانان به اعتياد

وقتي ما مسئولان مقابل سيگار کشيدن جواني که جايي براي تفريح ندارد مي ايستيم، بايد در مقابل سرگرمي و تفريح سالمي به او معرفي کنيم تا ضمن انجام آن بتواند احساسات و هيجانات خود را تخليه نموده و استعداد خود را بروز دهد و در صورت عدم انجام اين کار، نبايد انتظار سالم ماندن جامعه را داشته باشيم.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ شهلا عطايي عضو شوراي شهر و نماينده شورا در ستاد پيشگيري و مبارزه با موارد مخدر استان با بيان اينکه ستاد مذکور همواره در موضوع پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر فعاليت داشته، ولي آمار و ارقام نشاندهنده افزايش تعداد وارد و توزيع کنندگان مواد مخدر و معتادان است، افزود: زمان ايده آل وقتي است که تعداد اين افراد کم شده و يا حتي به صفر برسد.

وي با تأکيد بر اينکه پيشگيري بهترين روشي است که مي تواند تمايل جامعه و به خصوص جوانان و نوجوانان به مواد مخدر را کاهش دهد، ادامه داد: با ايجاد فضاهاي تفريحي، فرهنگي، ورزشي، رفاهي و آموزشي سالم مي توانيم يکي از راههاي بزرگ، ماندگار و کم هزينه را در حوزه پيشگيري طي نماييم.

عطايي در ادامه تنها دولت و مسئولان را در حوزه مبارزه و به ويژه پيشگيري مسئول ندانست و در اولين قدم فرد و خانواده را در اين موضوع دخيل دانست و گفت: چرا جامعه اين موضوع را نپذيرفته که خود کنترلي و در کنار آن خانواده، دو عامل مهم و اوليه در عدم ترويج استفاده از مواد مخدر محسوب مي شوند؟

وي با تأکيد بر اينکه هر خانواده اگر خطر اعتياد و مواد مخدر را در نزديکي خود احساس کند، نگرش متفاوتي در تربيت و آگاه سازي خود و فرزندان آن خانواده خواهد داشت، بيان کرد: آزادي بيش از حد و اندازه به نوجوانان و جوانان، انحراف آنان را در پي دارد و بنابراين، خانواده ها بايد به شکل منطقي براي در جامعه بودن فرزندان خود قانون و برنامه داشته باشند.

وي اضافه کرد: نمي توان براي هر فرد يک پليس و مأمور قرار داد تا از عدم بروز خطر براي آن فرد جلوگيري کرد، اين حرکت امکان پذير نيست و از سوي ديگر به محض اينکه يک اتفاق براي يک نفر مي افتد همه نگاهها به سمت پليس است و "مي پرسند: پس پليس کجا بود؟" اين اتفاق مانند اين است که فرزند خود را مقابل خطر بفرستي و بعد بخواهي از آن مراقبت کني.

نماينده شورا در ستاد پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر با بيان اينکه اگر دستگاهها و متوليان امر براي عدم ترويج اعتياد و استفاده از مواد مخدر به وظايف خود عمل نکنند مردم چه عکس العملي نشان مي دهند؟ و چه اتفاقي خواهد افتاد؟ افزود: آنزمان است که فرد و خانواده بيشتر از گذشته نگران مي شوند و تلاش مي کنندتا در دام اعتياد گرفتار نشوند.

عطايي آشنايي خانواده ها با تأثيرات مخرب انواع مواد مخدر بر مصرف کنندگان آن و بازديد از اردوگاههاي بازپروري جوانان و نوجوانان را در آگاهي هرچه بيشتر خانواده ها مؤثر دانست و در اين راه نقش آفريني وزارت آموزش و پرورش را نيز بسيار پررنگ برشمرد.

وي با بيان اينکه پايين آمدن سن اعتياد و ترويج استفاده از مواد مخدر در بين بانوان نيز نگران کننده است، گفت: گاهي اوقات مصرف سيگار و انواع مواد مخدر در بين بانوان به ژست و کلاس تبديل شده و همين دليل باعث مي شود تا فرد يک عمر درگير معضل بزرگي همانند اعتياد شود.

وي ادامه داد: بيش از 50 سال گذشته در غرببانوان مصرف سيگار و اعتياد را ژست و کلاس مي دانستند و پس از سالها استفاده به اين صورت، نتايج سوء آن در سقط جنين و به دنيا آمدن نوزادان ناقص و مريض مشاهده شد که اين نتايج دليلي براي کمرنگ شدن مواد مخدر در بين زنان شد. 

اين عضو شورا نقش رسانه ها را در آگاه سازي جامعه و در راستاي  پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر بسيار مؤثر دانست و افزود: انعکاس واقعيتها به شکل شفاف و عبرت انگيز مي تواند بسيار مهم باشد و اگر هر فرد با اين ديدگاه که نکند روزي يکي از افراد خانواده اش دچار معضل اعتياد شود، به وظيفه خود عمل کند اقدام بزرگي در راستاي پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر انجام شده است.

وي اعتياد را در کمين همه خانواده ها اعلام کرد و ثروتمند و يا فقير بودن آنها را نيز مؤثر ندانست و گفت: دلايل مبتلا شدن افراد از خانواده هاي مختلف به اعتياد متفاوت است که بايد اين دلايل را شناخت و در راستاي مقابله با آنها اقدام کرد.

وي در پايان در دسترس بودن موادمخدر و يا مناسب بودن قيمت آنرا دليلي براي ترويج مصرف اين مواد افيوني در جامعه ندانست و گفت: کشوري مانند هلند در مراکز عمومي خود اجازه فروش مواد مخدر را داده است ولي در مقابل آمار گرايش يافتگان به مواد در اين کشور بالا نيست و اين نشان مي دهد جامعه از نتايج سوء استفاده از مواد مخدر آگاهي يافته و حتي فروش آزاد آن دليلي بر گرايش جامعه به سمت مواد مخدر نبوده است.

پايان پيام/1344/تير94

تصاویر مرتبط