شنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر قزوين:

بوستانهاي شهر به مراکز فرهنگي تجهيز مي شوند

بوستانهاي ملت، شهيد بهشتي، انديشه، شهيد مطهري، بانوان، پامچال، رز و گلسار براي ايجاد مراکز فرهنگي و ارائه آموزشهاي مختلف روانشناسي، مشاوره، ازدواج، مبارزه با آسيب هاي اجتماعي، ورزشي و فرهنگ شهروندي انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حسين صلح جو با اشاره به مصوبات و تصميمات اخير اخذ شده در کميسيون فرهنگي شورا و با بيان اينکه اماکن عمومي همچون فضاهاي سبز و بوستانها از مکانهايي به شمار مي آيد که شهروندان بدون هيچ گونه تبليغات و صرف هزينه اي در آنجا جمع مي شوند ادامه داد: اجراي برنامه هاي متنوع آموزشي، فرهنگ شهروندي، ورزشي، جنگ هاي شادي، گردهمايي و ايجاد مراکز فرهنگي در پارکها و بوستانها در دستور کار شهرداري با توجه به سياستي که شوراي شهر تعريف کرده، قرار مي گيرد.

به گفته اين عضو شورا آموزش شهرونداي و ارائه حقوق آنها در شهر در راستاي ارتقاء سطح آگاهي آنها يکي از مهمترين اقداماتي است که به رفاه، نشاط و شادابي شهروندان کمک شاياني خواهد کرد و چون مردم در فضاي محدود آپارتمانها جايي براي اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي ندارند پارکها مکان خوبي براي اينگونه اقدامات است.

وي با اشاره به کسري سرانه فضاي سبز در قزوين و اينکه گفته مي شود که اگر مراکز فرهنگي در اين مکانها ايجاد شود شايد کاهش وسعت فضاي سبز را به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: مزيتي که با انجام اين مراکز نصيب شهر مي شود بسيار ارزشمند بوده و حتي سلامت جسمي و روحي افراد را به همراه خواهد داشت و از سوي ديگر مي توان با ايجاد پارکهاي جديد نسبت به جبران اين نقيصه در شهر کوشيد.

صلح جو در ادامه بازنگري در بوستانهايي که از گذشته طراحي شدند را ضروري برشمرد و افزود: با توجه به نياز مردم به استفاده از فضاهاي فرهنگي و هنري، شوراي شهر به ايجاد پارکهاي جيبي و محلي با کاربري فرهنگي و هنري تأکيد دارد تا در مکانهاي مختلف شهر راه اندازي شود.

اين عضو شورا يادآورشد: اگر در حوزه هنر و سلامت نيز در پارکها برنامه هايي را به اجرا درآوريم، بسيار مفيد است و از سوي ديگر اگر اوضاع شهرداري در حوزه مالي ارتقاء يابد مي توان در راستاي احداث پارک مينياتور نيز تلاش کرد.

وي در خاتمه خاطر نشان کرد: مردم قزوين لايق خدمات و امکاناتي بيشتر از اينها هستند و مي طلبد که مسئولين استان و دستگاههاي خدمات رسان تلاش مضاعفي در راستاي خدمات بيشتر به شهروندان داشته باشند.   

پايان پيام/1407/مهر94

 

تصاویر مرتبط